parallax

Befaring

Befaring av eksisterende bolig

- Vi kontakter deg for en gjennomgang pr. telefon
- Vi avtaler tidspunkt å finne en dato som passer for befaring der dette er nødvendig
- En hyggelig elektriker kommer hjem til deg
- Du får et tilbud fra oss med vår anbefalte løsning tilpasset dine ønsker og behov

Befaring av nye boliger og rehabilitering

- Vi kontakter deg for en gjennomgang pr. telefon
- Du oversender tegningsunderlag av bolig eller vi gjennomfører en befaring der dette er mulig.
- Vi utarbeider et tilbud - løsningsforslag
- Vi avtaler tidspunkt å finne en dato som passer for gjennomgang av tilbud der dette er nødvendig.

Befaringsskjema